personvern

personvernerklæring

IPS Norge AS behandler personopplysninger om deg når du bruker våre produkter og tjenester, eller på annen måte kommer i kontakt med oss, for eksempel i forbindelse med support. Les mer om hvordan vi tar vare på data og ivaretar ditt personvern.

Personvern og behandling av personopplysninger

IPS Norge AS behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov og forskriftsregulering, og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlig myndighet.

Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter.

 

Personopplysninger som behandles

IPS Norge AS behandler opplysninger om navn, e-postadresse, telefonnummer, IP-adresser, brukernavn, passord, pålogging og aktivitet samt informasjon våre kunder lagrer hos oss når vi leverer våre produkter og tjenester.

Det er frivillig å gi oss tilgang til dine personopplysninger. I enkelte tilfeller vil vi imidlertid kunne trenge slik informasjon for å levere avtalte tjenester, kontakte deg, osv.

 

Eksempler på informasjon som innhentes:

- Firmanavn

- Kontaktperson

- Firmaadresse/fakturaadresse

- Telefonnummer og e-postadresse

- Informasjon om gjennomføring av nettbasert opplæring

 

Hvordan informasjon innhentes?

IPS Norge AS samler inn opplysninger gjennom våre produkter og tjenester. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

 

Eksempel på innhenting av informasjon:

- Kontaktskjema

- Når man ønsker å prøve et produkt eller tjeneste

- Ved kjøp av produkter eller tjenester

- Ved påmelding til nettbasert opplæring, webinar, kurs og konferanser

 

Formålet med informasjonen som innhentes

Dine personopplysninger er nødvendig for at IPS Norge AS skal kunne levere så gode tjenester som mulig. For å klare dette bruker vi blant annet personopplysninger:

 

-          For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester

-          For å levere avtalte produkter og tjenester 

-          Til å administrere kunde- og leverandørforhold

-          Til statistikk

 

De opplysninger vi samler inn for ovennevnte formål inkluderer både opplysninger du selv oppgir, og den informasjonen vi samler inn når du bruker våre produkter og tjenester.

 

Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

IPS Norge AS har etablert rutiner og tiltak for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

 

Personopplysninger som IPS Norge AS lagrer behandles på servere som er lokalisert i Norge og/eller innen EU/EØS-området.

 

Hvis vi blir oppmerksomme på et sikkerhetsbrudd i noen av våre IT-systemer som kan berøre dine rettigheter, vil vi varsle deg skriftlig per e-post. IPS Norge AS plikter også å varsle Datatilsynet om eventuelle sikkerhetsbrudd innen 72 timer etter at vi fikk kjennskapet til bruddet.

 

Hvordan slettes opplysningene?

IPS Norge AS oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å levere våre produkter og tjenester, eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte.

 

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men IPS Norge AS kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av produktene og tjenestene. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av IPS Norge AS.

 

Rettigheter

Som bruker av våre produkter og tjenester har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

 

Der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

 

Dersom du mener at IPS Norge AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

 

Kontaktinformasjon

Telefon: 412 03 202

E-post: kontakt@ips-norge.no

Adresse: IPS Norge AS, Friis’ gate 6, 0187 Oslo

Copyright©2023 IPS Norge AS