hjem

VI FORBEDRER DEN NETTBASERTE OPPLÆRINGEN I IPS OG FLYTTER OVER PÅ NY LÆRINGSPLATTFORM 1. KVARTAL 2024. FØLG MED!

Les mer om opplæringen her

Norges beste nettsted for alle som er interessert i Individual Placement and Support!

Copyright©2023 IPS Norge AS