litteratur

Tilgjengelig litteratur om Individual Placement and Support (IPS), Supported Employment og evidensbasert praksis.

Individual Placement and Support: en praktisk veileder


 

2013-utgaven. (Sarah J. Swanson, Deborah R. Becker)


 

Dette er den norske utgaven av boken "IPS Supported Employment: A Practical Guide". Boken er tilpasset til norske forhold, og inneholder både skjemaer og Kvalitetsskalaen i IPS som er godkjent av The IPS Employment Center.

Denne boken gir en konkret og direkte innføring i hvordan jobbspesialister og metodeveiledere i IPS skal utføre arbeidet sitt. Informasjon om IPS for familiemedlemmer, NAV-veiledere og ansatte i psykiske helsetjenester er også inkludert. Denne 2. utgaven av boken vil være svært nyttig for alle som arbeider med alvorlig psykisk syke. Boken egner seg også for de som ønsker å bruke elementer av modellen på andre målgrupper.

 

BESTILL HER

IPS Supported Employment: A Practical Guide2013 Edition. (Sarah J. Swanson, Deborah R. Becker)Denne boken gir en konkret og direkte innføring i hvordan jobbspesialister og metodeveiledere i IPS skal utføre arbeidet sitt. Informasjon om IPS for familiemedlemmer, VR-rådgivere og ansatte i psykiske helsetjenester er også inkludert.


BESTILL HER

Individual Placement and Support: An Evidence-Based Approach to Supported Employment2012.  (Robert E. Drake, Gary R. Bond, Deborah R. Becker) Arbeid har høy prioritet for mange mennesker med alvorlig psykiske lidelser, og det er en sentral del av tilfriskningen. I løpet av de to siste tiårene, har Individual Placement and Support (IPS) stått frem som den mest fremtredende evidensbaserte tilnærmingen til arbeidsrettet rehabilitering. Denne omfattende boken omhandler både forskning og erfaring på IPS: historisk kontekst, kjerneprinsipper, effektivitet, langsiktige resultater, ikke-arbeidsrettede resultater, kostnadseffektivitet, modell-generalisering, kvalitet, implementering, politiske føringer og fremtidig forskning.BESTILL HER


A Working Life for People with Severe Mental Illness2003 Edition. (Deborah R. Becker, Robert E. Drake)Tradisjonelle tilnærminger til arbeidsrettet rehabilitering, eksempelvis arbeidspraksis, jobbklubber og skjermet sysselsetting har ikke vært vellykket når det gjelder å hjelpe mennesker med alvorlig psykiske lidelser å få ordinært, lønnet arbeid. Supported Employment der klientene er plassert i ordinære jobber og deretter får jobbtrening, er en radikalt ny konseptuell tilnærming til arbeidsrettet rehabilitering for mennesker med utfordringer. Individual Placement and Support (IPS) modellen er basert på Supported Employment konseptet, men er modifisert til bruk for mennesker med alvorlig psykiske lidelser. Det er den eneste tilnærmingen som har en sterk empirisk forskningsbase: andelen som får ordinært, lønnet arbeid er 40% eller mer i IPS-programmer, sammenlignet med 15% i tradisjonelle programmer i psykiske helsetjenester.


BESTILL HER

The IPS Supported Employment Approach to Help Young People with Work and School: A Practitioner’s Guide


2017. (Sarah J. Swanson, Deborah R. Becker, Gary R. Bond and Robert E. Drake)


Denne nye manualen har fokus på hvordan ulike IPS-utøvere bør utføre arbeidet når de jobber med ungdomspopulasjoner; blant annet vekt på utdanning, karriereutforsking, involvering av familie, samt  preferanser som mange unge kan ha for oppfølgingen.


BESTILL HER

Copyright©2020 IPS Norge AS

litteratur