om oss

IPS Norge AS jobber med metodikken Individual Placement and Support (IPS) og tilbyr konsulenttjenester i forbindelse med implementering, drifting, oppfølging og kvalitetssikring av IPS-programmer innenfor psykiske helsetjenester og arbeidsrettet rehabilitering. Vi jobber også med utvikling av digitale verktøy.        

Thomas Knutzen

Daglig leder


Thomas jobber til daglig i IPS Norge AS og er hovedansvarlig for digitale verktøy, opplæring og evalueringer. Han har erfaring fra rusomsorgen, NAV og attføringsbransjen. Thomas har jobbet operativt med IPS på alle nivåer, samt jobbet som instruktør og ansvarlig for implementering på nasjonalt nivå. Han har hatt et tett samarbeid med The IPS Employment Center siden 2011 og har både hatt opplæring i IPS, og jobbet med kvalitetsevalueringer, i USA. Thomas er også sertifisert jobbspesialist, metodeveileder og instruktør gjennom The IPS Employment Center. Han har også vært ansvarlig for å oversette boken Individual Placement and Support: en praktisk veileder. Thomas er en svært mye brukt foredragsholder og foreleser på kurs og utdanning innen IPS.

Copyright©2020 IPS Norge AS

om oss