rådgivning

rådgivning

Det er komplekst å implementere IPS, noe som krever god rådgivning og veiledning for å lykkes. IPS Norge AS har den høyeste kompetansen i landet på både det operative arbeidet på ulike nivåer, og erfaring med implementering fra mange ulike IPS-programmer. La IPS Norge AS hjelpe deg med å implementere IPS i din virksomhet, slik at du kan føle deg trygg på at du har den riktige kompetansen i ryggen.

IPS Norge AS tilbyr rådgivning på strategisk og operativt nivå innenfor psykiske helsetjenester og arbeidsrettet rehabilitering. Med erfarne rådgivere og et omfattende internasjonalt nettverk bistår IPS Norge AS våre kunder med alle faser i implementeringen av IPS.Vurdere implementering

Å ha en presis forståelse av prosessen er ofte en kritisk suksessfaktor for god implementering. Kunnskap om prosesstrinnene, fra idé til implementering starter opp, er avgjørende når virksomhetens rammebetingelser endres eller utfordres.

IPS Norge AS kartlegger ledere og ansatte og deres oppfatninger, analyserer verdidrivere, hjelper til med strategiske veivalg og bidrar til at fremtidsmuligheter og -risikoer blir kommunisert og forstått.Sikre forankring

IPS Norge AS hjelper kunder med å bygge tillit og posisjon overfor interessenter. God kommunikasjon og god implementering går hånd i hånd. Den gode leder forstår denne sammenhengen og sørger for at virksomheten bygger langvarige og gode relasjoner til sine ansatte, kunder, eiere, samarbeidspartnere og andre aktører i samfunnet.Bygge IPS-teamet

Sammensetningen av IPS-teamet er et viktig premiss for et vellykket IPS-program. Med lang erfaring fra både strategisk og operativt arbeid kan IPS Norge AS bistå våre kunder med alt fra jobbanalyse, rekruttering og opplæringsprogram til å sette sammen team.Strukturere IPS-programmet

En vellykket implementering krever god struktur. IPS Norge AS hjelper til med alt fra å diskutere frekvensen på møter i det arbeidsrettede teamet, utforme kontorplass, vurdere føring av journaler, bestemme IT-verktøy til å vurdere resultater som skal overvåkes.

Dette innebærer også å koordinere innsats hos ulike samarbeidspartnere.Bygge opp støtte

Styringsgrupper hjelper til med å planlegge og overvåke implementeringen av IPS og å opprettholde høy kvalitet over tid. Styringsgruppen er satt sammen av et bredt utvalg av interessenter og er besluttende organ for implementeringen av IPS. IPS Norge AS bistår i hele prosessen med å etablere styringsgruppen, gi grunnleggende opplæring i IPS, lage møteplan og agenda, gjennomgå evalueringsrapporter og utarbeide handlingsplaner.Kvalitetssikring

For å nå sitt potensial, må IPS-programmet kontinuerlig forbedre ytelsen - og opprettholde bedring. Vi har erfarne rådgivere som kan hjelpe våre kunder å møte disse utfordringene. IPS Norge AS kan hjelpe til med å levere målbart bedre resultater og opprettholde bedring for virksomheten ved å tilby kvalitetsevalueringer, bistå med å utarbeide handlingsplaner og gi rådgivning om korrigerende tiltak ved behov.


Copyright©2019 IPS Norge AS

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler.

Godta