kurs

kurs

IPS Norge AS tilbyr on-site kurs helt fra enkeltpersoner opp til store grupper. Opplæringen tilbys alltid fra instruktører med høy teoretisk kompetanse og operativ erfaring fra området de underviser på.


Modul 1 (én dag)*

Kr. 25 000,-, eks. mva.**

 

Grunnleggende innføring i IPS; forskning, innføring i evidensbasert praksis, de åtte prinsippene og grunnleggende opplæring i kvalitetsskalaen i IPS.

 

Det er viktig at deltakerne kjenner til det grunnleggende i IPS-metodikken før videre opplæring tilbys. Dette er blant annet viktig for å få en riktig tolkning av grunnprinsippene og for å utvikle en felles forståelse av metodikken.

 

 

Modul 2 (én dag)*

Kr. 25 000,-, eks. mva.**

 

Utarbeide karriereprofil, diskutere åpenhet, arbeidsrettet økonomiveiledning og grunnleggende ferdigheter i motiverende intervju.

 

Den tidlige fasen av oppfølgingen av klientene er kritisk for det senere arbeidet. Dersom dette arbeidet ikke utføres godt nok vil den senere jobbutviklingen og jobbstøtten være utfordrende.

 

 

Modul 3 (én dag)*

Kr. 25 000,-, eks. mva.**

 

Individuelt jobbsøk, bygge arbeidsgiverrelasjoner og jobbstøtte.

 

Jobbutviklingen i IPS er unik og spesifikk. Uten en grundig jobbutviklingsmetodikk vil det være svært utfordrende å skaffe ordinært, lønnet arbeid innenfor et rimelig tidsrom. Tilnærmingen til jobbutvikling i IPS har vist seg å ikke bare være effektiv i forhold til å oppnå ordinært, lønnet arbeid, men også at den reduserer tiden det tar å oppnå dette.

 

 

 

 

 

Dersom man bestiller alle tre moduler er prisen totalt kr. 60 000,-, eks. mva.**. Reise-, hotell- og diettutgifter kommer i tillegg.

 

Bestiller står fritt til å velge hvilke moduler man ønsker å bestille – og eventuelt rekkefølge. Det anbefales likevel at opplæringen gis i nevnte rekkefølge, gjerne med et opphold mellom de ulike modulene slik at deltakerne har mulighet til å implementere innholdet i opplæringen.

 

Det anbefales at implementering av metodikken følges opp med kvalitetsevalueringer.

 

 

 

 

*Reise-, hotell- og diettutgifter kommer i tillegg.

**Det er ikke mva. på opplæring.

Copyright©2019 IPS Norge AS

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler.

Godta