evaluering

evaluering

Kvalitetsskalaen er et verktøy for å måle graden av implementering i IPS. Kvalitetsskalaen er det viktigste hjelpemiddelet i IPS for å analysere styrker og utfordringer og dermed hjelpe til å utvikle programmet mot stadig bedre kvalitet. IPS Norge AS tilbyr kvalitetsevalueringer av svært høy kvalitet, med unike verktøy og eksepsjonell kompetanse.

Visste du at kvalitetsevalueringer er et krav i IPS?

Kvalitetsevalueringer er selve rammeverket i IPS-modellen og sikrer at programmer utvikler seg til å ha høy kvalitet. Gode evalueringer er så presise at de kan predikere fremtidige resultater, men mest av alt er de fantastiske styrings- og utviklingsverktøy. IPS Norge AS er kalibrert med The IPS Employment Center og benytter et unikt dataverktøy for innsamling av data og skåring av programmer. Dette gjør at IPS Norge AS er de eneste som kan utføre psykometrisk forsvarlige kvalitetsevalueringer med kun én person! Dette ikke bare reduserer prisen dramatisk, men øker også kvaliteten og gir mer konsistente evalueringer.

Evaluering ordinær (to dager, én person)*

Kr. 25 000,-, eks. mva.

 

For programmer som ønsker å jobbe etter IPS-modellen er det et krav om halvårlige evalueringer til programmet når god kvalitet (100 poeng). Én person utfører en omfattende evaluering av mellomstore programmer (inntil 10 jobbspesialister) og oppsummerer i en rapport som gjennomgås med bedriften per videokonferanse.

 

 

 

 

Evaluering utvidet (to dager, to personer)*

Kr. 40 000,-, eks. mva.

 

For programmer som ønsker å jobbe etter IPS-modellen er det et krav om halvårlige evalueringer til programmet når god kvalitet (100 poeng). To personer utfører en omfattende evaluering av større programmer (inntil 20 jobbspesialister) og oppsummerer i en rapport som gjennomgås med bedriften per videokonferanse.

Det anbefales at det gjennomføres besøk i programmet ved gjennomgang av rapport. Ekstra kostnader kommer i tillegg ved besøk. Ta kontakt for total pris

 

 

 

 

Evaluering eksperimentell (én dag, én person)*

Kr. 20 000,-, eks. mva.

 

Denne evalueringen benytter seg av eksperimentelle verktøy. Innhenting av informasjon gjøres ved hjelp av spørreundersøkelser. Observasjon og journalgjennomgang gjøres som vanlig ute i bedrift. På denne måten kan alle evalueringer gjøres nærmest identisk, med lik grad av kvalitet og med liten grad av subjektive tolkninger. Metoden tillater også innhenting av større mengder informasjon for mer presis skåring, samt bedre tid til observasjon. Én person utfører en omfattende evaluering av programmer av alle størrelser og oppsummerer i en rapport som gjennomgås med bedriften per videokonferanse.

 

 

 

 

*Reise-, hotell- og diettutgifter kommer i tillegg.

Copyright©2019 IPS Norge AS

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler.

Godta