nettbasert opplæring

nettbasert opplæring

IPS Norge AS tilbyr nettbasert opplæring i IPS. Opplæringen er utviklet med tanke på operativt arbeid, og passer for jobbspesialister, metodeveiledere, NAV-veiledere, ansatte i psykiske helsetjenester og andre som er interessert i å lære mer om hvordan man jobber i IPS. Opplæringen passer både for enkeltpersoner og større bedrifter med mange ansatte.        

Nettbasert opplæring (12 uker)

Kr. 5 000,-, eks. mva.**

 

Denne nettbaserte opplæringen i IPS er laget for jobbspesialister, metodeveiledere, NAV-veiledere, ansatte i psykiske helsetjenester og andre som er interessert i å lære mer om hvordan man jobber i IPS. Vi presenterer den grunnleggende kunnskapen og de ferdighetene som er nødvendige for å bruke IPS-tilnærmingen.


Opplæringen er beregnet på operativt ansatte som skal hjelpe personer å få ordinært, lønnet arbeid. Interessenter som ikke nødvendigvis skal jobbe operativt med arbeidsrettede tjenester, eksempelvis behandlere i psykiske helsetjenester, bør vurdere en annen type opplæring.


Opplæringen går ikke i dybden på temaer som etablering, organisering, finansiering og andre faktorer som vil bidra til implementering og drift av programmet. En mer omfattende gjennomgang av disse bredere aspektene finner du i Becker og Drakes A Working Life for People with Severe Mental Illnesses (2003). De som er interessert i forskningsperspektivet, bør lese Individual Placement and Support: An Evidence-Based Approach to Supported Employment (2012) av Drake, Bond og Becker.


Opplæringen er delt inn i 6 moduler som gjennomføres over en periode på 12 uker. I hver modul er det lesetekst, videoer og oppgaver som skal besvares. Flere av modulene inneholder også en praktisk oppgave, eksempelvis utvikle karriereprofil og utføre jobbutvikling. Alle teoretiske og praktiske oppgaver må bestås for å kunne gå videre til neste modul. I enkelte av modulene vil du også finne simuleringer, der du kan trene på de praktiske oppgavene. Du kan jobbe med opplæringen når som helst på døgnet, og på hvilken som helst plattform du ønsker (PC, tablet eller smarttelefon).


Opplæringen er basert på den nyeste forskningen og litteraturen på IPS. I tillegg inneholder den ny kunnskap fra områdene nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser, nevrovitenskap m.m., som aldri tidligere er knyttet opp til IPS. Det er også utviklet en egen fagbok (e-bok) som alle deltakere får etter endt opplæring.

Alle deltakere som består samtlige moduler mottar et kursbevis.

Modul 1 

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Modul 6

Oversikt over IPS; Grunnleggende innføring i IPS; forskning, innføring i evidensbasert praksis, de åtte prinsippene og grunnleggende opplæring i kvalitetsskalaen i IPS.

Veiledningsteknikker; Hva er veiledning, grunnleggende ferdigheter i veiledningsteknikker med spesielt fokus på Motiverende Intervju.

Karriereplanlegging; Gjennomgang av ulike tiltak og verktøy på feltet, diskutere åpenhet, arbeidsrettet økonomiveiledning, bruke flere klider, jobbe utenfor kontoret, utarbeide karriereprofiler og jobbsøkplaner.

Jobbutvikling; Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser, tradisjonell tilnærming, jobbutvikling gjennom å bygge arbeidsgiverrelasjoner og hvordan gjøre individuelle jobbsøk. 

Jobbstøtte; Veiledning på arbeidsplassen, støtte til arbeidsgivere, inkludere klientens nettverk, jobbstøttetyper og utarbeide jobbstøtteplaner.

Teamtilnærming; Hva er teamarbeid, teameefektivitet, behandlingsteam, samarbeide med NAV og inkludere nære relasjoner.

Copyright©2019 IPS Norge AS

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler.

Godta